Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Dobór przekroju żyły kabla dla wyposażenia okrętowego wg normy IEC 60092-352

Przekrój znamionowy żyły [mm2], Dopuszczalna obciążalność prądowa [A]

Temperatura otoczenia:
35 °C, jachty i łodzie motorowe
45 °C, maszynownia, pomieszczenia kuchenne

inne: 40 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C


Rodzaj pracy:
S1 - ciągła
S2 - dorywcza 30 min.
S2 - dorywcza 60 min.
S3 - przerywana 40%
Całkowita średnica kabla: [mm], przyjęto: [mm]

Dopuszczalna temperatura robocza żyły, °C (rodzaj izolacji):
60 °C, Polichlorek winylu, (PVC)
65 °C, Polichlorek winylu, (PVC)
70 °C, Polichlorek winylu ciepłoodporny, (PVC)
75 °C, Polichlorek winylu ciepłoodporny, (PVC)
80 °C, Guma butylowa
85 °C, Guma butylowa (YKOXS)
90 °C, Elastomery lub materiały termoutwardzalne z: gumy etylenowo-propylenowej, polietylenu usieciowanego, gumy etylenowo-propylenowej (NKOXS, EPR, XLPE, HEPR, HF EPR, HF HEPR, HF XLPE, HF 90)
95 °C, Elastomery z gumy silikonowej (NKOGs, S95, HF S95)

Ilość kabli w wiązce: Ilość żył w kablu:
ponad 6 jednożyłowy
do 6 dwużyłowy
trzy- i czterożyłowy

Obliczenia zostały wykonane w oparciu o aneks B normy IEC 60092-352:2005 Electrical installations in ships - Part 352: Choice and installation of electrical cables. Szczegóły określania temperatury otoczenia podano w Przepisach PRS. Wersję off-line można pobrać tutaj, v. 1.2.

Świadectwo uznania typu posiadają kable okrętowe produkowane przez Tele-Fonika Kable S.A. Zakład Szczecin, NEXANS (China) Wires & Cables CO.Ltd. oraz termokurczliwe mufy kablowe oferowane przez Zakłady Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o. (Łódź)


Autor: Daniel Czarkowski